• Home
  • /
  • Communique
  • /
  • KATLEDİLİŞİNİN 45. YILINDA; SELAM OLSUN, ŞAN OLSUN, AND OLSUN!

KATLEDİLİŞİNİN 45. YILINDA; SELAM OLSUN, ŞAN OLSUN, AND OLSUN!

Önümüzde çetin ama şanlı mücadele günleri var. Sınıf mücadelesinin denizine bütün varlığımızla atılalım!
Bu mücadelede kahraman işçi sınıfımıza, fedakar ve çilekeş köylülerimize, yiğit gençliğimize sonsuz bir güven duyalım.
” İbrahim Kaypakkaya

24 Nisan 1972 tarihinde, Türkiye Devrimci Hareketi ve Uluslararası Komünist Hareket tarihsel bir adım atıyordu. Adına “Türkiye” denen coğrafya, bu tarih itibariyle 50 yıllık komünist önderlik boşluğunu dolduruyor; komünist önder İbrahim Kaypakkaya önderliğinde enternasyonal proletaryanın Türkiye’deki öncü kurmayı TKP/ML kuruluşunu ilan ediyordu.

İbrahim Kaypakkaya yoldaş, yaşanılan dönemin tarihi, toplumsal koşulları içinde gerçeğin bilgisine ulaşmanın ve pratiğe uygulamanın mücadelesine; dünya çapında gelişen 68 devrimci kuşağından, komünist usta Mao Zedung önderliğinde gerçekleşen Büyük Proleter Kültür Devrimi (BPKD)’nden aldığı meşaleyle cüret ediyordu. O meşale ki ideolojik-politik olarak İbrahim yoldaşa ihtilalci komünist çizgiyi vererek önder yoldaşın cüretini ve fikirlerini; kendisini sönmeyecek bir meşaleye çeviriyordu!

İbrahim Kaypakkaya, Marksizm-Leninizm-Maoizm biliminin rehberliğinde, çeşitli milliyetlerden ezilen Türkiye halkının yegane kurtuluş yolunu sistematik bir bütünlükle gösteriyor; her türden revizyonist akıma karşı ise komünizmin bayrağını korkmadan, geri adım atmadan dalgalandırıyordu. Bundandır ki İbrahim Kaypakkaya yoldaş, böylesi tarihsel bir süreçten itibaren faşist diktatörlüğün en önemli hedeflerinden biri haline gelmiştir. Faşizmin Kaypakkaya korkusu, onun isminin anılmasına, fotoğrafının gösterilmesine dahi tahammül edemiyor. Fakat 90 günlük işkencelerde onun bedenini parça parça kesen faşist devlet, İbrahim Kaypakkaya’nın fikirlerinin kahraman işçi sınıfı, fedakar ve çilekeş köylüler, yiğit gençlik içerisinde filizlenip boy vermesini engelleyemedi! Onun ihtilalci komünist çizgisini sahiplenip büyütenler, 46 yıldır onun gibi mücadele ediyor, savaşıyor; ve o “büyük gün” geldiğinde göz bebeği gibi korudukları partinin kan kızıl renkteki bayrağını müstahkem mevkilere, kalelere asma sözlerini kan-can pahasına veriyorlar.

İbrahim Kaypakkaya’yı katledenlerin, faşist diktatörlük altında halkı sömürü cenderesine hapsedenlerin korkusu büyüktür. Büyüktür çünkü her geçen gün siyasi krizleri, ekonomik krizleri katmerlenmektedir. Bu krizler, ezen ile ezilen arasındaki çelişkiyi de keskinleştirmekte; halk yaşadığı sistemden hoşnutsuzluğunu daha fazla dillendirmektedir.

Böylesi bir süreçte faşist TC devletinin direksiyonunda oturan AKP ve Erdoğan kliği, en ufak demokratik talebi dahi baskı ve tutuklamayla bastırdığı bir süreçte, OHAL koşulları altında “erken seçim” kararıyla sistemi ve siyasi iktidarı bir kez daha tahkim etme telaşına düşmüştür. Bu noktada seçime katılan siyasi partiler tarafından dahi beyan edilen “adil seçimin imkansız” olduğu, faşist devletin halkı sandığa gömüp “umutlarını bir başka seçime erteleyeceği” bir süreci yaşayacağız. Bu noktada tavrımız seçimleri boykot ederek, devrimci mücadeleyi daha da büyütmek ve kurtuluş yolunda ezilen halkın örgütlülüğünü sağlama hedefi olacaktır.

Yine dünya ölçeğinde emperyalist-kapitalist sistemin, başta Ortadoğu coğrafyası olmak üzere tüm dünyadaki işgal, katliam ve sömürüsü kimi zaman klasik, kimi zaman yeni yöntemlerle devam etmektedir. Filistin’de, Efrîn’de, Kuzey Afrika’da, Ortadoğu’da gerçekleşen tüm katliam ve sömürünün tek sebebi emperyalist-kapitalist sistemdir!

Bu sistemin devrimle yıkılacağının bilinciyle, Marksist-Leninist-Maoist bilimle donanmış komünist önder İbrahim Kaypakkaya’nın fikirleri ve mücadelesi, bugün tam da ihtiyaç olunandır. İbrahim Kaypakkaya yoldaşı anmanın yegane yolunun mücadele etmekten, savaşmaktan geçtiğini unutmayacağız! Bugün onun yolundan yürüyenler Hasret olup, Gül olup sınıf düşmanlarımızın beyninde patlamaya, devrim inancıyla mücadele ateşini harlamaya devam ediyor.

İbrahim Kaypakkaya yoldaşın katledilişinin 45. yılını karşıladığımız bugünde, onun önderliği ve mücadelesini rehber almaya devam edeceğimizi; tarihten gelerek geleceğe kararlı adımlarla yürüyeceğimizi bir kez daha beyan ediyoruz! Onun fikirlerini, mücadelesini geniş yığınlar içinde bir örgütlülüğe dönüştürerek, onun yarattığı değerleri zafere taşıyacağımızın sözünü veriyoruz!

NEREDE DİRENİŞ VE MÜCADELE VARSA ORADA YAŞIYOR, SAVAŞIYOR KAYPAKKAYA!

KATLEDİLİŞİNİN 45. YILINDA SELAM OLSUN KOMÜNİST ÖNDER İBRAHİM KAYPAKKAYA’YA!

AND OLSUN Kİ ADINI, ŞAN OLSUN Kİ ANDINI YAŞATACAĞIZ!

Partizan Gençlik İnisiyatifi/Marksist Leninist Maoist

(PGİ/MLM)