• Home
  • /
  • Communique
  • /
  • DÜNYAYI TEMELLERİNDEN SARSACAK DAVA WEF’İ DAĞITACAKTIR!

DÜNYAYI TEMELLERİNDEN SARSACAK DAVA WEF’İ DAĞITACAKTIR!

Yoksulluk ve sosyal eşitsizliklere karşı birçok ülkede kıvılcımı çakılan, yorulmak bilmez direnişler sürmekte; yerküremiz proleter devrimler çağının isyan dalgalarıyla sarsılmaktadır. Emperyalistler ve işbirlikçileri bu direnişleri ellerindeki tüm olanakları kullanarak ezmeye çalışmakta ancak direnişler ve kitle hareketleri buna rağmen ilerlemekte, isyanın ateşi yayılmaktadır. Kitleleri hâlâ ve sürekli bir şekilde manipüle etmeye çalışan emperyalistler, kitlelerin sorunlarının çözümünü emperyalist devletlerin ya da işbirlikçilerinin “ekonomik büyümesi” olarak sunmaya çalışmaktadırlar. “İlerici” olarak sunulan bu politikalar, zengin ve yoksul arasındaki makasın hiç olmadığı kadar açılmasına sebep olmuştur. Toplumsal ve sosyal eşitsizlik, emperyalist savaş ve sömürü, WEF’in ortaya koyduğu “çözüm” yöntemleri ile ortadan kalkmamakta; tam da bu sözde “çözüm önerileri”nin sonucu yaşanmaktadırlar. Kâr, büyüme ve yayılmayı doğa ve insanın yerine koyan bir sistem sefalet, açlık ve savaş yaratmaya doğallığında şartlanmıştır.
Dünya Ekonomi Forumu (WEF), emperyalist-kapitalist devletlerin ve aynı zamanda özel şirketlerin neo-liberal hedeflerine ulaşmak için her yıl gerçekleştirdikleri bir buluşma olarak sürmektedir. Bu buluşmaların sonucu sömürü, baskı, savaş ve krizler derinleşirken; yine iklim değişikliğinin sorumluları bu buluşmaların temsilcileri olmaktadır.
“Eski”nin temsilcilerine karşı “yeni”yi yaratacak dünya proletaryası ve ezilen halklar isyanı büyütmektedir. WEF’e ve emperyalizme karşı sokakları zapt etmek proleter, enternasyonalist mücadeleyi kuşanarak zafere ulaşacaktır! Mücadeleyi var olduğumuz her alanda büyüterek, dünyanın kırlarında ve sokaklarında savaşan, mücadele edenlerin kavgasını destekleyelim ve onun parçası olalım! Bir avuç egemenin, dünya halklarını yoksulluğa ve geleceksizliğe mahkum etmesine izin vermeyelim, WEF’e karşı alanları zapt edelim!

Kahrolsun Emperyalizm, Kapitalizm, Faşizm ve Her Türden Gericilik!
Kahrolsun WEF!
Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!
Yaşasın Devrimci Dayanışma!

Partizan Gençlik İnisiyatifi/Marksist-Leninist-Maoist