• Home
  • /
  • Tag Archives:  pgi/mlm

WE WILL SMASH THE WEF DURING OUR FIGHT, WHICH WILL SHAKE THE WORLD IN ITS VERY FOUNDATION!

Our world will be shocked by the rebellions of the proletarian age. Untiring resistances fight against poverty and social injustice, all while the imperialists and their collaborators try to end those fights. The WEF (World Economic Forum) is a conference of imperialistic-capitalistic countries, as well as private companies which hold their annual meeting to promote…

DAS WEF WIRD IM KAMPF FÜR DIE SACHE, DIE DIE WELT VON IHREN GRUNDFESTEN ERSCHÜTTERN WIRD, ZERSCHLAGEN!

Unsere Welt wird mit den Rebellionen des proletarischen Zeitalters erschüttert. Unermüdende Widerstände fechten Armut und soziale Ungerrechtigkeit an. Und die Imperialisten und Kollaboraterue versuchen diese Kämpfe zu unterbinden. Das WEF (Welt Wirtschaftsforum) ist eine Versammlung von imperialistisch- kapitalistischen Staaten, sowie privaten Unternehmen, die jährliche Treen halten, um ihr neo-liberales Bestreben zu fördern. Die dadurch erschaenen…

NOUS BRISERONS LE WEF PENDANT NOTRE COMBAT, CE QUI ÉBRANLERA LE MONDE DANS SES FONDEMENTS MÊMES!

Une résistance face à la pauvreté et aux inégalités sociales se poursuit dans de nombreux pays. Les impérialistes et leurs collaborateurs tentent d’écraser ces résistances en utilisant tous les moyens à leur disposition. Malgré tout cela, la résistance et les mouvements de masse progressent et la rébellion se propage. Les impérialistes qui essayent toujours et…

DÜNYAYI TEMELLERİNDEN SARSACAK DAVA WEF’İ DAĞITACAKTIR!

Yoksulluk ve sosyal eşitsizliklere karşı birçok ülkede kıvılcımı çakılan, yorulmak bilmez direnişler sürmekte; yerküremiz proleter devrimler çağının isyan dalgalarıyla sarsılmaktadır. Emperyalistler ve işbirlikçileri bu direnişleri ellerindeki tüm olanakları kullanarak ezmeye çalışmakta ancak direnişler ve kitle hareketleri buna rağmen ilerlemekte, isyanın ateşi yayılmaktadır. Kitleleri hâlâ ve sürekli bir şekilde manipüle etmeye çalışan emperyalistler, kitlelerin sorunlarının çözümünü…

Halk Gençliğinin Çalınan Geleceği Seçimle Değil Devrimle Kazanılır!

Emperyalist kapitalist sistemin ekonomik siyasi krizi, uluslararası boyutuyla günden güne derinleşmektedir. Egemenlerin içine saplanıp kaldıkları krizin faturası ise ezilen dünya halklarına kesilmektedir. Emperyalistlerin kriz faturaları, dünya halklarına kesilirken Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında bilinen ya da “yeni” politikalarla iç savaşlar ve emperyalist savaşlar ile yeryüzü kan denizine çevrilmektedir. Suriye’de yılları ardında bırakan…

KATLEDİLİŞİNİN 45. YILINDA; SELAM OLSUN, ŞAN OLSUN, AND OLSUN!

“Önümüzde çetin ama şanlı mücadele günleri var. Sınıf mücadelesinin denizine bütün varlığımızla atılalım! Bu mücadelede kahraman işçi sınıfımıza, fedakar ve çilekeş köylülerimize, yiğit gençliğimize sonsuz bir güven duyalım.” İbrahim Kaypakkaya 24 Nisan 1972 tarihinde, Türkiye Devrimci Hareketi ve Uluslararası Komünist Hareket tarihsel bir adım atıyordu. Adına “Türkiye” denen coğrafya, bu tarih itibariyle 50 yıllık komünist…

AM 100. JAHRESTAG: RUHM DER OKTOBERREVOLUTION UND IHREN FÜHRERN! ES LEBE DER PROLETARISCHE INTERNATIONALISMUS!

Gemeinsame Erklärung des Symposiums vom 11. und 12. November 2017: AM 100. JAHRESTAG: RUHM DER OKTOBERREVOLUTION UND IHREN FÜHRERN! ES LEBE DER PROLETARISCHE INTERNATIONALISMUS! Die Oktoberrevolution ist die bestimmteste und entschiedenste Bewegung eines Proletariats das sich seiner Macht bewusst ist. Vor 100 Jahren war die Oktoberrevolution die Garantie für den Sieg der Unterdrückten unter der…

Enternasyonal Gençlik Sempozyumu Deklarasyonu: 100. YILINDA ŞAN VE ŞEREF OLSUN EKİM DEVRİMİ’NE VE ONUN ÖNDERLERİNE! YAŞASIN PROLETARYA ENTERNASYONALİZMİ!

100. YILINDA ŞAN VE ŞEREF OLSUN EKİM DEVRİMİ’NE VE ONUN ÖNDERLERİNE! YAŞASIN PROLETERYA ENTERNASYONALİZMİ! 11-12 Kasım’da yapılan enternasyonal gençlik sempozyumu deklarasyonu: Ekim devrimi, proleteryanın kesin ve ileriye doğru atılmış en kararlı, en cüretli ve iktidar bilinciyle donanmış en ileri hamlesidir. Ekim Devrimi, 100 yıl önce işçi sınıfı önderliğinde ezen sınıflara karşı zafer kazanılabileceğinin teminatı olmuştur….

12