• Home
  • /
  • Tag Archives:  ekim devrimi

AM 100. JAHRESTAG: RUHM DER OKTOBERREVOLUTION UND IHREN FÜHRERN! ES LEBE DER PROLETARISCHE INTERNATIONALISMUS!

Gemeinsame Erklärung des Symposiums vom 11. und 12. November 2017: AM 100. JAHRESTAG: RUHM DER OKTOBERREVOLUTION UND IHREN FÜHRERN! ES LEBE DER PROLETARISCHE INTERNATIONALISMUS! Die Oktoberrevolution ist die bestimmteste und entschiedenste Bewegung eines Proletariats das sich seiner Macht bewusst ist. Vor 100 Jahren war die Oktoberrevolution die Garantie für den Sieg der Unterdrückten unter der…

TKP/ML – YDK: YOK EDİLEMEYEN 100 YILLIK İHTİLALCİ İKTİDAR RUHU: BÜYÜK EKİM DEVRİMİ!

Büyük Ekim Devrimi, 100. Yılında işçi sınıfı ve emekçiler için bir kutup yıldızı gibi parlamaya devam ediyor. Lenin, Ekim Devriminin 73. Gününü büyük bir coşkuyla kutlamıştı. Çünkü Paris Komünü ancak 72 gün yaşayabilmişti. Proleteryanın ikinci deneyiminin bir önceki deneyiminden bir gün fazla sürmesi Lenin yoldaş için oldukça önemliydi. Çünkü Lenin proleter devrimlerin ve onun tarihsel…

PGİ/MLM: 100. YILINDA ŞAN VE ŞEREF OLSUN EKİM DEVRİMİ’NE VE ONUN ÖNDERLERİNE!

Lenin’in “Dün erkendi, yarın geç; zaman tamam bugün” çağrısına uçsuz bucaksız coğrafyadan sayısız ulustan ezilen milyonlarca emekçi cevap verdi “bugün”. Zaman tamamdı, tam o gün insanlık hafızasından bir daha asla silinmeyecek bir tarih yazıldı. Yeni bir çağın kapıları aralanmıştı; emperyalizm ve proleter devrimler çağı.   Köhnemiş dünya düzeni sarsılmış, binlerce yıllık insanlık tarihi altüst olmuş; ezilenlerin…