• Home
  • /
  • Communique
  • /
  • PGİ/MLM: 100. YILINDA ŞAN VE ŞEREF OLSUN EKİM DEVRİMİ’NE VE ONUN ÖNDERLERİNE!

PGİ/MLM: 100. YILINDA ŞAN VE ŞEREF OLSUN EKİM DEVRİMİ’NE VE ONUN ÖNDERLERİNE!

Lenin’in “Dün erkendi, yarın geç; zaman tamam bugün” çağrısına uçsuz bucaksız coğrafyadan sayısız ulustan ezilen milyonlarca emekçi cevap verdi “bugün”. Zaman tamamdı, tam o gün insanlık hafızasından bir daha asla silinmeyecek bir tarih yazıldı. Yeni bir çağın kapıları aralanmıştı; emperyalizm ve proleter devrimler çağı.   Köhnemiş dünya düzeni sarsılmış, binlerce yıllık insanlık tarihi altüst olmuş; ezilenlerin kızıl sancağı artık kapitalizmin, gericiliğin burçlarında dalgalanmaya başlamış; bu burçlar işçi sınıfının sarsılmaz kaleleri olmuştu.

Ekim Devrimi, dünya halklarının asırlardır yaşadığı her türlü sömürü ve zulümden kurtuluşun aydınlık yolu olmuştur. Ekim Devrimi, toprak köleliği ve ücretli köleliğin kurtuluş manifestosudur. Ekim Devrimi, ulusal özgürlük mücadelelerini proleter devrimlerin parçası görmektir. Ekim Devrimi, sınıf mücadelesinin uçsuz bucaksız topraklarda en ileri en gelişkin devrim öğretisidir.

Paris Komünü’nden sonra proleterya diktatörlüğünün ilk büyük deneyimi SSCB, burjuvazinin korkulu rüyası olmuş ve olmaya devam etmektedir. Burjuvazinin korkusu olan SSCB, kuruluşundan bugüne çeşitli saldırılara maruz kalmışsa da ezilen milyonlarca emekçi tarafından kan can pahasına savunulmuştur. Hitler faşizmi tarafından saldırının hedefi olan proleterya diktatörlüğü, komünist önder Joseph Stalin ve Kızıl Ordu önderliğinde, milyonlarca emekçi tarafından bedeller ödenerek savunulmuş ve dünya halkları tek yürek faşizmi yerle bir etmiştir.

Bugün hala emperyalist-kapitalist sistemin korkulu rüyası olan Ekim Devrimi ve öğretileri, dünya halklarına kurtuluşun aydınlık yolu olmaya devam etmektedir. Burjuvazinin tüm alanlarda Ekim Devrimi ve deneyimlerine dönük tüm saldırılarına karşın; 100. yılında Ekim Devrimi’nin ışıklı yolunda ısrarla ve inançla yürümeye devam edeceğiz.

Bütün toplumlar tarihi sınıf savaşımları tarihidir. Bu savaşımda tarihin yaratıcısı da kitlelerdir. Bolşevik Parti önderliğinde kitlelerin yaratıcısı olduğu Ekim Devrimi’nin öğretici deneyimlerinden öğrenmek adına; “Şan Olsun Ekim Devrimi’nin 100. Yılına!” sloganıyla başlattığımız kampanyamızı sokak sokak, eylem eylem örgütleyerek; Ekim Devrimi’nin ışıklı yolunda, gençliğin yeni proleter devrimler mücadelesini büyüteceğimizi beyan ediyoruz!

100. YILINDA ŞAN VE ŞEREF OLSUN EKİM DEVRİMİ’NE VE ONUN ÖNDERLERİNE!

CENNETİN ZAPTI İÇİN CEHENNEMDE İSYANI KUŞANANLARA SELAM OLSUN!

YAŞASIN PROLETARYA ENTERNASYONALİZMİ!

Partizan Gençlik İnisiyatifi / Marksist Leninist Maoist

(PGİ/MLM)