• Home
  • /
  • Tag Archives:  pgi/mlm

PGİ/MLM: GLOIRE ET HONNEUR A LA 100 EME ANNEE DE LA REVOLUTION D’OCTOBRE ET A SES PRECURSEURS!

L’appel de Lénine «Hier c’est tôt, demain tard; aujourd’hui c’est le bon moment“, est une réponse “aujourd’hui” à des millions de travailleurs opprimés appartenant à d’innombrables peuples de géographies différentes. C’était le bon moment ce jour-là, une date qui ne sera jamais effacée de la mémoire de l’Humanité a été écrite. Les portes d’un nouvel…

PGİ/MLM: IM 100. JAHR RUHM UND EHRE DER OKTOBERREVOLUTION UND DEN FÜHRERN!

Im 100. Jahr Ruhm und Ehre der Oktoberrevolution und den Führern! „Heute“ haben Millionen von unterdrückten ArbeiterInnen zahlreicher Nationen dem Aufruf Lenins „Gestern war es zu früh, morgen zu spät; die Zeit ist reif heute“. Die Zeit war reif, genau an jenem Tag wurde Geschichte geschrieben, die sich nie wieder aus den Erinnerungen der Menschheit…

PGİ/MLM: 100. YILINDA ŞAN VE ŞEREF OLSUN EKİM DEVRİMİ’NE VE ONUN ÖNDERLERİNE!

Lenin’in “Dün erkendi, yarın geç; zaman tamam bugün” çağrısına uçsuz bucaksız coğrafyadan sayısız ulustan ezilen milyonlarca emekçi cevap verdi “bugün”. Zaman tamamdı, tam o gün insanlık hafızasından bir daha asla silinmeyecek bir tarih yazıldı. Yeni bir çağın kapıları aralanmıştı; emperyalizm ve proleter devrimler çağı.   Köhnemiş dünya düzeni sarsılmış, binlerce yıllık insanlık tarihi altüst olmuş; ezilenlerin…

12